Wrocławskie ścieżki noblistów.Nagroda Nobla przyznawana jest od 1901 r. Ufundował ją Alfred Nobel, wynalazca dynamitu. Nie spodziewał się, że odkrycie  jego życia, wspomniany już dynamit będzie wykorzystywane na polu bitwy i przyczyni się do ludzkich dramatów, więc znalazł sposób na zadośćuczynienie ludzkości. Ufundował nagrodę, która co roku przyznawana jest w dziedzinie: fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury, ekonomi oraz działań na rzecz pokoju. Tak od ponad stu lat budzi ona niesłychane emocje a jej laureaci zyskują międzynarodową sławę i duże pieniądze. 

W tym sławnym gronie, jest całkiem spora gromadka osób z polski i jest też całkiem spora związana z Wrocławiem.


Wrocławscy nobliści: 
Theodor Mommsen, otrzymał Nagrodę Nobla w 1902 r, w dziedzinie literatury za “Historię Rzymu” a komitet noblowski uznał, go za jednego z największych pisarzy historycznych. Był profesorem prawa rzymskiego, przez kilka lat pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, jako wykładowca na wydziale filozofii i prawa. 

Phillip Lénárd Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał w 1905 r. Za pracę nad promieniowaniem katodowym. Był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Był też zwolennikiem Hitlera, brał udział w pracach nad skonstruowaniem niemieckiej bomby atomowej, a także zwalczał teorię względności Alberta Einsteina, tylko dlatego, że jej twórca był Żydem. 

Eduard Buchner Nagrodę nobla w dziedzinie chemii otrzymał w 1907 r. za odkrycie fermentacji bez udziału żywych komórek. Był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Paul Ehrlich nagrodę Nobla otrzymał w 1908 r. w dziedzinie medycyny za pracę nad immunologią. Urodził się w Strzelinie. We Wrocławiu ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny a potem studia medyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Gerhard Hauptmann otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1912 r. za całokształt twórczości. Urodził się w Szczawnie Zdrój, zmarł w Jagniątkowie, które dziś jest dzielnicą Jeleniej Góry, we Wrocławiu ukończył szkołę realną i studiował rzeźbiarstwo. W jednym ze swoich najważniejszych dzieł, dramacie  Tkacze  nawiązał do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce w Bielawie. 

Fritz Haber otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1918 r.  za opracowanie metody syntezy amoniaku, umożliwiającej produkcję nawozów sztucznych. Urodził się we Wrocławiu  studiował na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Był także wynalazcą gazów bojowych fosgenu i iperytu użytych podczas I wojny światowej, osobiście nadzorował ich użycie na froncie. Jego żona Clara Haner nie mogła sobie poradzić z taką działalnością zawodową męża i popełniła samobójstwo. Po I wojnie światowej Fritz Haber wynalazł cyklon B, gaz mający być wykorzystywany do dezynsekcji, który ostatecznie, już po śmierci chemika, w czasie II wojny światowej został użyty w komorach gazowych do zabijania ludzi. Fritz Haber był Żydem, a jego wynalazek zabił w obozach koncentracyjnych wielu, jego krewnych. 

Friedrich Bergius otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w roku 1931 (wspólnie z Carlem Boschem) za wynalezienie i rozwój wysokociśnieniowych technologii chemicznych. Urodził się i wychował we Wrocławiu, na Uniwersytecie Wrocławskim studiował i obronił doktorat. 

Otto Stern otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1943 r. w za wkład w rozwój metody wiązki molekularnej i odkrycie momentu magnetycznego protonu. Wychował się we Wrocławiu i na Uniwersytecie Wrocławskim studiował i obronił doktorat. 

Max Born otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za w 1954 r. zdobył za sformułowanie interpretacji kwadratu funkcji falowej w równaniu Schrödingera jako gęstości prawdopodobieństwa znalezienia cząstki. Urodził się i wychował we Wrocławiu, studiował na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Reinhard Selten otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii w 1994 r. wspólnie z matematykiem z USA Johnem Nashem za osiągnięcia z teorii gier. Urodził się i wychował we Wrocławiu, prywatnie był wielkim popularyzatorem języka esperanto. 

No i jeszcze Olga Tokarczuk, ale o tym za chwilę. 

Polscy nobliści 
Maria Skłodowska - Curie otrzymała Nagrodę Nobla dwukrotnie, w 1903 i 1911 r.w dziedzinie fizyki i w dziedzinie chemii i za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości i za odkrycie pierwiastków: radu i polonu. 

Henryk Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla w 1905 r. w dziedzinie literatury  za całokształt twórczości. Największa kolekcja rękopisów Sienkiewicza, w tym autografy Trylogii  z odręcznymi rysunkami autora znajduje się we wrocławskim Ossolineum. 

Władysław Reymont otrzymał Nagrodę Nobla w 1924 r. w dziedzinie literatury za za czterotomową „epopeję chłopską” Chłopi. Rękopis Chłopów znajduje się w dziś we wrocławskim Ossolineum. 

Czesław Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1980 r. We Wrocławiu był kilkakrotnie, pierwszy raz w 1948 r., po tej wizycie napisał wiersz Pokój, który zaczyna się od słów “"W ciemnym hotelu w mieście Wrocławiu zapach ruiny, stare chodniki..." Kolejne odwiedziny odbyły się po kilkudziesięciu latach w 1997 i 1999 r. spotykał się wtedy z czytelnikami (a ja mam jego autograf tomiku poezji z datą 1999 r.).

Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla w 1983 r. We Wrocławiu, jako czynny polityk bywał często. 

Wisława Szymborska otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1997 r.  Związana była z wrocławskim miesięcznikiem “Odra” i przyjaźniła się wrocławską poetką Urszulą Kozioł, którą odwiedzała w jej mieszkaniu a nawet podziwiała jej kwiaty doniczkowe, hodowane na klatce schodowej. 

Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 2018 r.  a nagrodę przyznano w 2019 r. Mieszka we Wrocławiu i w Krajanowie, wsi w powiecie kłodzkim w gminie Nowa Ruda. Po studiach pracowała jako psychoterapeutka w poradni zdrowia psychicznego w Wałbrzychu. W jej twórczości obecny jest Dolny Śląsk, w opowiadaniu Szopka zawarła opis ruchomej szopki w Bardzie a w zimowej Kotlinie Kłodzkiej dzieją się wydarzenia kryminału czy też thrillera Prowadź swój pług przez kości umarłych. 

Całkiem ciekawe i różnorodne to grono sław....

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty